Постови

Pohvala gluposti

Слика
“Tebi, o, gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj!”
Miroslav Krleža

U sve manjoj spremnosti da, u  nepreglednom broju informacija, pažnju zadržim na bilo čemu što dolazi sa društvenih mreža, jedino što me uvek, ne samo zaustavi, već osveži, nasmeje i natera na svojim tokom misli nastavljam poruku, su redovni foto statusi mog kolege s fakulteta čija je tema svekolika ljudska glupost, zabeležena u beskonačnim varijetetima – od  najbanalnijih pijačnih do akademski stilizovanih, od uličnih do parlamentarnih, od spontanih do onih koji su beznadežna karakterna crta….Na moje pitanje gde sve to nalazi odgovorio je samo jednim upitnikom čime je valjda obzirno poručio da je pitanje – glupo, da bi u jednoj ličnoj poruci par dana kasnije napisao: "Glupost je tragedija svetskih razmera", čime me bacio u razmišljanje i ponovno isčitavanje nekih knjiga koje su se glupošću kao univerzalnim fenomenom, bavile sa filozofskog, antropološkog, psihološkog stanovišta. I tako sam se našla posle dugo …